เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นิเทศภายใน 24 มกราคม 2566 (อ่าน 10) 23 ม.ค. 66
บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บทฐานนิทานฯ (อ่าน 187) 17 ก.ค. 65
10.นิทานคุณธรรม "หนูน้อยหมวกแดง" (อ่าน 194) 16 ก.ค. 65
9.นิทานคุณธรรม "ชาวนากับงูเห่า" (อ่าน 196) 16 ก.ค. 65
8.นิทานคุณธรรม "พระอาทิตย์กับลม" (อ่าน 174) 16 ก.ค. 65
7.นิทานคุณธรรม "เด็กเลี้ยงแกะ" (อ่าน 182) 16 ก.ค. 65
6.นิทานคุณธรรม "ห่านกับไข่ทองคำ" (อ่าน 205) 16 ก.ค. 65
5.นิทานคุณธรรม "อึงอ่างกับวัว" (อ่าน 100) 16 ก.ค. 65
4.นิทานคุณธรรม "สุนัขกับเงา" (อ่าน 107) 16 ก.ค. 65
3.นิทานคุณธรรม "แก้วหน้าม้า" (อ่าน 92) 16 ก.ค. 65
1.นิทานคุณธรรม "กระต่ายตื่นตูม" (อ่าน 121) 16 ก.ค. 65
2.นิทานคุณธรรม "เทพารักษ์" (อ่าน 109) 16 ก.ค. 65