โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ปฎิทินประจำเดือนปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการเรียน ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์