โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3