โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0867372696
อีเมล์ : watinee06@hotmail.com