กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 091-0286621
อีเมล์ : wan.patcharin@gmail.com