กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5