กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0867372696