โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเครือข่าย"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,23:36   อ่าน 139 ครั้ง