โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 204) 09 มิ.ย. 63
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 209) 31 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 238) 20 พ.ค. 63
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ (อ่าน 572) 02 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ (อ่าน 580) 25 เม.ย. 63
ทำเนียบโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) (อ่าน 288) 25 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) (อ่าน 251) 13 เม.ย. 63
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดย โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) (อ่าน 3581) 03 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนเช็คเกรด (อ่าน 270) 27 มี.ค. 63