ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครอง ทุกท่าน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
สารสัมพันธ์ สรุปประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 9 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 8 นโยบายความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในอัตรา 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 7 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 6 แจ้งผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 5 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 4 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 3 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 2 เลื่อนเวลาเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 1 เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2564 สนง.สพป.สุโขทัย เขต 1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
มอบรางวัลโรงเรียน RT.คะแนนเต็ม100
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 64
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัล RT.
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
จุดเน้น สพป.สุโขทัย เขต 1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัล NT.
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัล O-NET
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 3
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64