โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต 1 จังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2562,20:35   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ระดับจังวัดสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2562,20:34   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:20   อ่าน 98 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนดี ประเภทที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๓ ด้านเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ ๔.๐๐ ขึ้นไป
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:16   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง 2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:54   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนประเภทโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ด้าน(ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล)เพิ่มขึ้นตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:53   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:50   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:48   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนพัฒนาการดีเด่นประเภทโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ด้าน(ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล)เพิ่มขึ้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:22   อ่าน 53 ครั้ง