โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลส่งเสริมกีฬามวยไทยยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,23:54  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,20:25  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนระดับดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,20:25  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนระดับดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,20:22  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,20:19  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,18:12  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:27  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:26  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:26  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลลูกเสือสดุดีพระราชทาน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:24  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..