โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,18:12  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:27  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:26  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:26  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลลูกเสือสดุดีพระราชทาน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:24  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,22:24  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..