โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:49  อ่าน 5505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูศรี สพป.สุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:45  อ่าน 5025 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบ้านนักวิทยาศาสาตร์น้อยประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:44  อ่าน 5074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลเกียรติยศครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:43  อ่าน 2476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลเกียรติยศครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรณู เมฆตานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:43  อ่าน 2461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนรักเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:39  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:36  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:35  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลวาดภาพประกวดโควิด รางวัลพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:32  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพิเศษ ประกวดวาดภาพโควิด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:31  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..