โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:58  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการฝ่ายการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:57  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:56  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูพัฒนาการอ่าน การเขียน ระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:55  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:54  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ผ่านการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:53  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:52  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,21:47  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,22:44  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,22:43  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..