ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ 8 ห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:33  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:31  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงศ์กา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:26  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:25  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ชื่ออาจารย์ : นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:23  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรณู เมฆตานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:22  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นอนุบาล 2-3
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:19  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ผอ.บุญเกิด เผือกใต้
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,21:13  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:49  อ่าน 5625 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูศรี สพป.สุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:45  อ่าน 5161 ครั้ง
รายละเอียด..